Kolekcia Seven

Kolekcia úžitkových produktov s názvom „SEVEN“, je inšpirovaná mystickou témou o siedmych hlavných hriechoch ľudstva. K ľudským nerestiam patrí pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť, ktoré sú vyjadrené v siedmich predmetoch s protikladným významom, zakódovaným ponaučením a náznakom vtipu, ktoré sa k užívateľovi prihovárajú vizuálnou rečou. Naratívny dizajn oslovuje súčasného konzumenta, ktorý si v interakcii s danými produktmi uvedomí, akú zápornú vlastnosť prechováva a zároveň sa ju snaží napraviť. Ide o akúsi didaktickú formu minimalistických objektov vyrobených z farebného drevovláknitého materiálu Valchromat®.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK