LAZY STOOL

Lenivosť je opakom činnosti najmä v pracovnej, ale aj inej oblasti. Lenivý človek pracuje s nechuťou, prácu si zjednodušuje, stráni sa jej, alebo ju nedokončí. Lenivosť sa prejavuje u ľudí aj v bežných situáciách, kedy mrhajú časom nad vymýšľaním, ako majú danú vec urobiť bez námahy, zatiaľ čo pracovitý človek svoju prácu už dávno vykoná. V takomto prípade vznikajú aj vtipné takzvané „vylepšováky“ vecí, ktoré lenivým ľudom uľahčujú prácu alebo ju vykonávajú v najkomfortnejšej polohe v ľahu či sede. Stolček s názvom „Lazy“ sa zameriava na ľudí, ktorí robia rôzne aktivity najradšej posediačky. Aj pre ten najjednoduchší úkon vyhľadávajú miesto, kam sa môžu posadiť. Dizajn takéto vysedávanie užívateľovi poskytuje, no pri dlhšom sedení sa mu na sedacej časti otlačí vtipný a príznačný znak o jeho lenivosti. Na vrchu sedadla je aplikovaný text s anglickým názvom „lazy“, čo v preklade znamená lenivý. Ten je však umiestnený zrkadlovo, takže je jasné komu je odkaz adresovaný. Vzhľadom k tomu, že značka je malých rozmerov, sedeniu neprekáža, iba dotvára vtipný a krátkodobý efekt.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK