CENNÍK

1.ZAMERANIE PRIESTORU

– zameranie priestoru do 50 m2 – 40€
– zameranie priestoru nad 50 m2 – 70€


2. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Návrh dispozície slúži na definovanie pôdorysu interiéru. Riešením dispozície sa zefektívni funkcia interiéru, a to s ohľadom na požiadavky a potreby klienta.
– zakreslenie pôvodného stavu – 5€/m2
– návrh nového dispozičného riešenia – 5€/m2


3. KOMPLETNÁ ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ

Vypracovanie architektonickej štúdie, kompletný realizačný projekt – profesie, posudky, rozpočty, technické správy, výkresy búracích prác, podhľadov atď.
– cena dohodou


4. PROFESIE

– vypracovanie projektov profesií – elektroinštálacia, projekt osvetlenia, plyn, statika atď. – 4 – 6 €/m2


5. NÁVRH A DIZAJN INTERIÉRU

Najdôležitejšia a najzásadnejšia súčasť projektu. Výsledkom je autorský dizajn navrhovaných interiérov na fotorealistických vizualizáciách.
– návrh do 50 m2 – 30€/m2
– návrh nad 50 m2 – 25€/m2


6. TECHNICKÁ VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA – PODKLADY PRE CENOVÚ PONUKU REALIZÁCIE

Podrobná dokumentácia autorských zákazkových interiérových prvkov či technických riešení. Podklady obsahujú jasne zadefinované konštrukčné riešenia, výber použitých materiálov, povrchov, odtieňov, textílií, kovaní apod. Slúžia pre vypracovanie cenovej ponuky a samotnú realizáciu prvkov remeselníkom.
– 10 €/m2


7. VÝBER ZARIAĎOVACÍCH PRVKOV

Podrobný výber všetkých solitérnych zariaďovacích prvkov, nepodliehajúcich zákazkovej výrobe. Osvetľovacie prvky, sedací nábytok, doplnky apod.
– 5 €/m2


8. CESTOVNÉ NÁKLADY

Pri projektoch mimo Košíc budú účtované cestovné náklady. Cena za jeden výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času na miesto stavby a späť.
– 15 €/hod. + 0,5 €/km