LUST

Smilstvo je ďalšie z hlavných hriechov, ktorého podnetom pre tvorbu produktu bola spoločnosť a aktuálna doba. V minulosti sa tento pojem chápal ako styk medzi dvoma pohlaviami v nemanželskom vzťahu. Neskôr sa definoval ako pohlavná neviazanosť. V dnešnom ponímaní sa skôr berie ako nevera či búrlivý život bez zmýšľania nad jeho dôsledkami. Tými môžu byť nechcené interrupcie a pohlavné choroby. I keď vážnosť tejto témy je vysoká, v tomto návrhu je podaná miernejším spôsobom. Svietnik s príznačným názvom „Nezosmilníš“ graficky znázorňuje ženský pohlavný orgán. Sviečka má charakterizovať falický symbol muža. Tieto dva objekty sú spojené prstencom žltej farby, ktorý má evokovať ochranu pred stekaním sviečky a taktiež obrúčku symbolizujúcu zväzok. Zaujímavý detail vzniká pri použití sviečky s náboženským motívom, ktoré sú predávané v navrhnutom priemere. Takéto použitie by viac umocnilo myšlienku, avšak bez výsmešného úmyslu. Zámerom tvorby produktu bolo vtipným námetom podrývať nekalé myšlienky používateľa.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK