PRIDE

Zrkadlo „Pride“ je inšpirované slovnou hračkou, inak kalambúrom „Pýcha pichá“, kde už samotné slovo „pichá“ napovedá, čím je daný produkt charakteristický. Zrkadlo sa považuje ako symbol samoľúbosti, ktorý ľudia vnímali už v minulosti. Tvaroslovie produktu je odvodené od ľudí vyznačujúcich sa touto vlastnosťou a ich vonkajším výrazom. Rám zrkadla, ktorý je rozmermi prispôsobený na uchopenie do rúk, má v dolnej a zadnej časti vyfrézované malé ostne. Tie sa stávajú nepríjemné v momente, keď sa užívateľ dlhšiu dobu pozerá do zrkadla. Cieľom práce bolo varovným, no i vtipným signálom poukázať na ľudský zlozvyk.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK