MODEST TABLE

Medzi neresti človeka patrí aj obžerstvo, ktoré znamená nekontrolované prejedanie sa. Chápať sa dá však aj ako nemiernosť v konzumácii alkoholu alebo pri drogovej závislosti. Produkt v podobe jednonohého jedálenského, či kaviarenského stola sa sústreďuje na problém mrhania jedlom a nestriedmosti v jedení či pití. Vrchná doska v tvare pravouhlého kríža má symbolizovať zdravie, no primárna idea spočíva v odobratí materiálu, pri čom vzniká iba potrebná plocha na jedenie. Užívateľ nielenže sedí pri stole podľa etiky správania sa pri stolovaní, kedy sa lakťami nemá opierať o dosku stola, ale hlavne nemá možnosť položiť na ňu veľké množstvo jedla. Takýto typ stola vstupuje do svedomia konzumenta a učí ho zdržanlivosti.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK