DON’T GET ANGRY!

Hnev je silná emocionálna reakcia na urážky a iné, väčšinou prehnané, dôvody danej situácie. Príznakom hnevu bývajú nezhody medzi ľuďmi, ktoré vedú k narušeniu vzťahov a následne k izolácii a frustrácii. Pri takýchto afektívnych prejavoch sa ubližuje nielen blízkym, ale aj sebe samému. Ovládanie hnevu je zložitý proces, na ktorom musí jednotlivec pracovať. Je dôležité, aby si uvedomil nezmyselnosť zlosti a zvážil jej následky. Návrh produktu je zameraný na hnev voči druhej osobe, pretože častokrát nevyrovnaní ľudia svojou zlosťou spôsobujú duševnú bolesť tomu druhému. Ako inšpiračný zdroj bola zvolená voodoo bábika, prostredníctvom ktorej sa prenášali kliatby na inú osobu, vpichovaním ostrých nástrojov do jej bodov. Tento magický rituál je dobrým príkladom ubližovania a hnevu, preto je celá myšlienka v návrhu zachovaná. Rozdiel však spočíva v jej význame a ľahkom ponaučení. Objekt, zoštylizovaný do tvaru bábky, má na mieste zraniteľných bodov grafické značky. Slúži ako stojan na ceruzky, ktoré sú ostrými predmetmi, vhodné na prepichovanie. To však produkt nedovoľuje, na zadnej strane sú v šírke bábky žliabky, do ktorých si užívateľ uloží písacie potreby. Farebnosť je možné variovať, podstata výrobku je vyjadrená v jeho používaní. Objekt sa stáva úžitkovým, ale aj príjemným doplnkom na pracovnom stole.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

pozri
SK