NEIGHBOURS

Inšpirácia na tému závisť bola nájdená priamo v ľuďoch, ktorí už od pradávna túžia po veciach druhých v snahe, aby danú vec získali. Pociťujú nepriaznivé nahromadené emócie, spojené s neprajníctvom. Aby sa táto vlastnosť čo najčitateľnejšie vyjadrila, boli navrhnuté archetypálne tvary domov na znázornenie susedských vzťahov. Tento ošiaľ porovnávania sa a úsilia nadobudnúť rovnaký či väčší majetok bol hlavnou myšlienkou práce. Na pohľad odlišne dimenzované objekty vzbudia pocit nadradenosti či nerovnosti. V konfrontácii sú dva domy, z ktorých jeden je vyšší a má vzbudzovať dojem väčšieho majetku či bohatstva. Vedľa neho stojí nižší, s grafickou úpravou na zadnej strane, znázorňujúcej slzy nenávisti, ktoré bažia po jeho majetku. Ak sa však používateľ prizrie bližšie a začne produkty používať, uvedomí si, že oba úložne priestory majú rovnaký objem. Týmto skrytým vtipom plynie ponaučenie, že by si mal človek uvedomiť nezmyselnosť závisti a vážiť si to, čo má a dokonca v rovnakej miere ako ten druhý. Produkty slúžia na odkladanie kníh, preto sú ich rozmery prispôsobené ich veľkostiam. Môžu byť voľne stojace na skrinke alebo na zemi v obývacej miestnosti, no taktiež je možné upevniť ich na stenu, kde sú vyrezané otvory na zavesenie. Zošikmený tvar striech domov dovoľuje používateľovi odložiť rozčítanú knihu a znovu sa k nej vrátiť.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2015.

 

pozri
SK