FUTU NOW 21

info/ Grafický návrh katalógu FUTU NOW 21 pre Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach. Publikácia obsahuje výber najlepších študentskch prác za rok 2020/21 a autorské ilustrácie. Hlavným motívom sa stal slizniak, ktorý…

KRYTY ODPADOVÝCH NÁDOB

info/ Dizajn krytov pre odpadové nádoby na separovaný zber odpadu bol inšpirovaný samotným tvaroslovím vyhodeného odpadu. Dôkladná analýza, ktorá predchádzala vývoju dizajnu krytov, odhalila, že spôsob, akým ľudia vyhadzujú jednotlivé kategórie odpadu…

Plant Ing

info/ Plant Ing sú autonómne samozavlažovacie regály, určené na bezstarostné pestovanie rastlín. Systém regálov Plant Ing udrží rastliny zavlažované tak často a intenzívne, ako si to užívateľ praje, čo ocenia najmä cestovatelia…

Infografika pre ŠDaJ TUKE

info/ Návrh ikoniek, infografiky a propagačného materiálu pre Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach. Základný tvar piktogramu vychádza z loga Technickej univerzity. materiál/ papier rok/ 2021

Takka figúrka

info/ Takka figúrka je miniatúra bez pretvárky. Je inšpirovaná prirodzenými ľuďmi a nesie myšlienku „taký, aký som“. Figúrka má slovenské DNA, pretože je v nej zakódovaný štátny znak, ale svoju živú kópiu…