KRYTY ODPADOVÝCH NÁDOB

info/ Dizajn krytov pre odpadové nádoby na separovaný zber odpadu bol inšpirovaný samotným tvaroslovím vyhodeného odpadu. Dôkladná analýza, ktorá predchádzala vývoju dizajnu krytov, odhalila, že spôsob, akým ľudia vyhadzujú jednotlivé kategórie odpadu…

Plant Ing

info/ Plant Ing sú autonómne samozavlažovacie regály, určené na bezstarostné pestovanie rastlín. Systém regálov Plant Ing udrží rastliny zavlažované tak často a intenzívne, ako si to užívateľ praje, čo ocenia najmä cestovatelia…

Takka figúrka

info/ Takka figúrka je miniatúra bez pretvárky. Je inšpirovaná prirodzenými ľuďmi a nesie myšlienku „taký, aký som“. Figúrka má slovenské DNA, pretože je v nej zakódovaný štátny znak, ale svoju živú kópiu…

Sémantická hra Myslena

info/ Myslena je dynamická spoločenská hra, pri ktorej si hráči pomocou presúvania krúžkov na prstoch trénujú motorickú a zmyslovú pohotovosť. Každý krúžok má na svojom povrchu symbol, ktorý znázorňuje životnú hodnotu. Hra…

Vázy s tapisériou Lovestory

info/ Príbehy o láske sú od minulosti reprodukovaným symbolickým motívom vo všetkých druhoch umenia. V úžitkovom umení sa najčastejšie objavovali námety s ľúbostným charakterom (ľúbostná mágia), ale i dramatické motívy o nešťastnej…

Detský kútik Aupark

info/ Redizajn detského kútika v gastro zóne v Auparku. Zadaním investora bolo navrhnúť spôsob zábavy pre deti, kým ich rodičia konzumujú jedlo. Návrhom bola výmena pôvodnej polstrovanej steny za detské motívy zvierat a krmiva. Deti…

REDIZAJN INTERIÉRU BYTU KOŠICE

info/ Redizajn interiéru bytu v Košiciach bol navrhovaný pre mladého klienta. Hranične nízko nastavený finančný rozpočet bol dodržaný a v byte vzniklo niekoľko zaujímavých premien staršieho nábytku vrátane olepenia nábytku fóliami či…