TECHNOLOGICKÝ KONTAJNER GTL2

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

info/ Technologický kontajner GTL2 je mobilné laboratórium kontajnerového typu, ktoré vzniklo na pôde TU v Košiciach pod odborným vedením prof. Halamu. GTL2 je svojím spôsobom veľmi originálny a inovatívny projekt, ktorý v sebe zahŕňa množstvo súčasných technológií, pričom má zároveň aj edukatívnu funkciu. V návrhu sú rešpektované nielen technologické prvky, ale rovnaký dôraz je kladený aj na človeka a jeho činnosti a pohyb v priestore kontajnera.

Tvarové riešenie kontajnera je priamo inšpirované symbolom “power”, ktoré odkazuje na to, že kontajner sám o sebe ge-neruje energiu, a to najmä pomocou fotovoltaických panelov a tiež štiepením vody. V kontajneri sa nachádza i batériové úložisko. Okrem tvarového riešenia je symbol power podporený osvetlením v podobe zapusteného LED pásu. Druhým východiskom pri navrhovaní celkového tvaru kontajnera je elektrónový diagram atómu vodíka, s jedným elektrónom obiehajúcim okolo protónu.

Primárnymi funkciami GTL2 je okrem generovania energie taktiež rozbor vody, meranie CO2, H2, zber dažďovej vody, odoberanie vzoriek vody pomocou dronu či purifikácia vody. Okrem toho kontajner poskytuje zážitkovú jazdu na vodíkovom elektrobicykli, poskytuje priestor na videokonferencie, predvádzanie holografickej technológie, ukrýva v sebe úložné priestory pre technologické zariadenia, ale aj priestor pre úschovu osobných potrieb personálu či malú kuchynku. Priestor kontajneru je však prispôsobený aj návštevníkom tak, aby sa v ňom mohli bezpečne pohybovať, mohli si oddýchnuť na terasách a zároveň aby bola pre nich návšteva kontajnera zážitkom. Návrh dizajnu kontajnerového laboratória GTL2 vytvára intuitívne fungujúce priestory, vhodné aj na dlhodobejší pobyt pracovníkov a návštevníkov. Dizajn exteriéru kontajnera je navrhnutý tak, aby bolo možné kontajner efektívne prepravovať pomocou rohových otvorov nosného rámu a kamiónovej prepravy. Spodná terasa je rozdelená na štyri časti, pričom dva bočné polkruhy sa zdvíhajú pomocou elektrického hydraulického piestu a dve menšie časti otvára obsluhujúci personál.

Fasádne prvky v tvare kvapiek meniacich sa na bublinu sú nositeľmi viacerých zaujímavých funkcií. Jednou z priorít bola aj eliminácia vizuálneho smogu a nesúdorodsti vizuálnych prvkov, ktorá je vo vedeckej technickej praxi pomerne rozšírená (logá, vlajky, názvy inštitúcií a pod.). Prvky sú navrhnuté prevažne z hliníkového laserom rezaného plechu, hrúbky 5 mm, ktoré sú pripevnené skrutkami k bočnej strane kontajnera a presahujú až do interiéru kontajnera. Tým, že ide o rozoberateľný spoj, prvky sú odnímateľné a v prípade potreby je možné ich interaktívne vymieňať, presúvať či dopĺňať podľa potreby. Prvky zároveň slúžia ako akýsi archív návštev kontajnera na rôznych miestach a podujatiach. Materiál prvkov s vyobrazenými nápismi je možné voliť aj z iných kovov, ako sú meď či titán a kombinovať ich s technikou gravírovania, riadenej oxidácie, rezania laserom, potlačou a pod. Rôzne kombinácie materiálov a povrchových úprav prvkov majú zároveň slúžiť ako reprezentácia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

rok/ 2021-2022