RECEPČNÝ PULT

info/ Recepčný pult bol navrhnutý v kontexte už zariadeného priestoru recepcie jedného z najkrajších boutique hotelov v centre mesta Košice. Koncepcia návrhu pultu sa striktne opiera o existujúce nemenné prostredie hotela, postaveného…

INTERIÉR VIETNAMSKEJ REŠTAURÁCIE

info/ Projekt vietnamskej reštaurácie je vypracovaný komplexne. Okrem samotných interiérových štúdií sme navrhli pre investorov atypický mobiliár, rôzne interiérové prvky, doplnky, svietidlá a v neposlednom rade aj celú vizuálnu identitu. Celková koncepcia…