Divadlo na Peróne

info/ Autorskému divadlu Na Peróne sa po niekoľkých rokoch podarilo získať vlastné priestory v centre historických Košíc a vybudovať divadelnú scénu. Návrh interiéru bol členený na divadelnú sálu, recepciu spojenú s barom, dve šatne, toaletu,…

RECEPČNÝ PULT

info/ Recepčný pult bol navrhnutý v kontexte už zariadeného priestoru recepcie jedného z najkrajších boutique hotelov v centre mesta Košice. Koncepcia návrhu pultu sa striktne opiera o existujúce nemenné prostredie hotela, postaveného…