Vázy s tapisériou Lovestory

Príbehy o láske sú od minulosti reprodukovaným symbolickým motívom vo všetkých druhoch umenia. V úžitkovom umení sa najčastejšie objavovali námety s ľúbostným charakterom (ľúbostná mágia), ale i dramatické motívy o nešťastnej láske, strate či nevere. V súčasnosti sa význam lásky podceňuje a stáva sa z neho sentimentálne klišé so stratou podstaty.

Keramické vázy odkazujú na tradičnú keramiku s ľúbostnou tematikou, ktorá sa vyskytovala vo figurálnej, rastlinnej i zoomorfnej ornamentike. Citový vzťah charakterizuje dotyk pier dvoch váz v minimalistickom prevedení. Na dne z vonkajšej strany každej vázy sa nachádza grafický odkaz, ktorý nesie myšlienku sebalásky a lásky k blížnemu.

Úžitkové predmety sú zabalené do príbehov od rôznych autorov s individuálnou výpoveďou, ktoré si užívateľ môže uchovať.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2021 (Dizertačná práca, Fakulta umení, TUKE).

pozri
SK