Stolík CRAFT

Dizajn produktu CRAFT /remeslo/ odkazuje na hodnotu remeselnej ručnej práce v súčasnom vzrastajúcom vplyve progresívnej výrobnej mechanizácie. Hranolčeky nie je možné ľahko vyrobiť pomocou CNC alebo iných technológií. Tento fakt je práve najsilnejším impulzom tohto konceptu. Najefektívnejším procesom výroby produktu je práve využitie klasických dostupných výrobných postupov. Samotné simplicitné tvaroslovie majú umocniť práve detaily samotných hranolčekov a celková forma odkazuje na klasické stolárske podstavce, ktoré sa využívajú pri pracovných remeselných činnostiach.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2022.

pozri
SK