Sémantická hra Myslena

Myslena je dynamická spoločenská hra, pri ktorej si hráči pomocou presúvania krúžkov na prstoch trénujú motorickú a zmyslovú pohotovosť. Každý krúžok má na svojom povrchu symbol, ktorý znázorňuje životnú hodnotu. Hra s tajomnou symbolikou hodnôt vedie k sebareflexii, zlepšuje koordináciu, sústredenie a zmierňuje fyzické i nervové napätie. Cieľom hry Myslena je získať krúžky s najvyššími hodnotami tak, že ich hráči presúvajú zo svojho prsta na prst protihráča. Ich úlohou je v rýchlosti trafiť správny prst, sledovať hodnoty krúžkov a snažiť sa, aby im žiadny krúžok nespadol z prstov na zem. Víťazom hry je hráč, ktorému ostanú najvzácnejšie krúžky.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2021 (Dizertačná práca, Fakulta umení, TUKE).

pozri
SK