Ocenenie Košice Region Innovation Awards

Návrh ocenenia na podujatie Košice Region Innovation Awards, organizované Inovačným centrom Košického kraja (ICKK) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Dizajn ocenenia reaguje na inováciu jeho spôsobom výroby, voľbou ušľachtilých materiálov a tvaroslovím. Každý kus ocenenia obsahuje ručne temperovaný (žíhaný) kov, ktorý zastupuje poctivý remeselný prístup. Farebný gradient predstavuje kreatívne idey a vízie. Drevená podstava zosobňuje vedu, techniku a jej výdobytky.

Foto: archív ICKK a Peter Hric

Designed by

FURNICOOLTURE in 2023.

pozri
SK