Interiér vietnamskej reštaurácie

Projekt vietnamskej reštaurácie je vypracovaný komplexne. Okrem samotných interiérových štúdií sme navrhli pre investorov atypický mobiliár, rôzne interiérové prvky, doplnky, svietidlá a v neposlednom rade aj celú vizuálnu identitu. Celková koncepcia si vyžadovala osobitý prístup a zber informácií a poznatkov o tejto krásnej krajine, kultúre a samozrejme gastronómii. Slovenský investori vietnamského pôvodu nám poskytli cenné informácie a inšpiráciu pre vytvorenie zaujímavého a originálneho konceptu. Žiaľ projekt zatiaľ nebol realizovaný.

Designed by

FUNICOOLTURE in 2019.

pozri
SK