Interiér nástupnej stanice lanovky – Skalnaté pleso

ocenenie/ 3. cena vo verejnom hlasovaní súťaže INSAID AWARDS 2020

 

info/ Projekt modernizácie interiéru nástupnej stanice lanovky na Lomnický štít, situovanej na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách, je pre nás jedným z najzaujímavejších a znamenal azda najväčšiu výzvu, ktorej sme doposiaľ čelili. Pri tvorbe tohto konceptuálneho interiéru sme pracovali s kolegami Ing. arch. Lukášom Sečkom a Ing. arch. Igorom Czielom a taktiež sme zapojili všetky profesie, ktoré naše štúdio ponúka. Okrem samotného interiéru sme vytvorili aj grafické prvky v podobe časovej osi, zaznamenávajúcej históriu lanovky na Lomnickom štíte či interaktívnu stenu pre čakajúcich cestujúcich. V projekte sme museli rešpektovať niekoľko faktorov, a to najmä jasne definovaný rozpočet, náročnejšie poveternostné podmienky, akceptovanie použitých a zachovaných materiálov, no hlavne požiadavku vytvorenia inovatívneho, originálneho a nadčasového priestoru. Koncept a výsledné riešenie interiéru sme posilnili výberom moderných materiálov. Realizáciu projektu zabezpečila stavebná firma Ligrus s.r.o..

Designed by

FURNICOOLTURE in 2016 – 2017.

pozri
SK