Infografika pre ŠDaJ TUKE

Návrh ikoniek, infografiky a propagačného materiálu pre Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach. Základný tvar piktogramu vychádza z loga Technickej univerzity.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2021.

pozri
SK