FUTU NOW 22

Publikácia  FUTU NOW je katalóg najlepších študentských prác za akademický rok Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2022 bola hlavným grafickým motívom moravianska Venuša s vysokou mierou štylizácie. Je vyobrazená v piatich pohľadoch v signálnej oranžovej farbe na svetlosivom pozadí.  Zvolené grafické prvky dopĺňa hravá typografia, ktorá dynamicky klesá alebo rotuje. V publikácii bolo použité písmo ZIN Display od slovenského typografa Samuela Čarnokého.

Foto: Peter Hric

Tlač: Vienala

Rok: 2022

Designed by

FURNICOOLTURE in 2022.

pozri
SK