FUTU NOW 21

Grafický návrh katalógu FUTU NOW 21 pre Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach. Publikácia obsahuje výber najlepších študentskch prác za rok 2020/21 a autorské ilustrácie. Hlavným motívom sa stal slizniak, ktorý symbolicky odkazuje na dištančné vyučovanie a domácu karanténu v čase pandémie.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2021.

Tlač: Vienala

Foto: Mária Bujňáková & Martin Švirloch, Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

pozri
SK