FU 5×5

Dizajn vizuálnej identity 25. výročia Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným motívom identity sú minimalistické čierne grafické elementy – konfety, ktoré sú „rozsypané“ na propagačných materiáloch a v digitálnej grafike.Geometrické prvky vychádzajú z logotypu FU 5×5, ktorý vytvoril dizajnér a typograf Samuel Čarnoký. Namnožením vytvárajú (funkčné) vzory  a spolu s fialovou typografiou oslavujú mladú fakultu. Ich umiestenie je zámerne – podľa otáčania/otvárania alebo používania danýchprintových materiálov.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2023.

Autor: Mária Bujňáková

Klient: Fakulta umení, TUKE

Výrobca: Vienala s.r.o.

Foto: Peter Hric

Rok: 2023

pozri
SK