Dom v Ťahanovciach

Dizajn interiéru rodinného domu sa odvíjal od architektúry samotnej novostavby, ktorá sa nesie v duchu modernej vidieckej stavby s vysokými stropmi a poskytovala tak priestor na vytvorenie galérie. Etážovitosť priestoru a vidiecky ráz sú rovnako metaforicky prenesené i do návrhu detskej izby s bunkrom na poschodí a postele v tvare domčeka.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2021.

pozri
SK