Divadlo na Peróne

Autorskému divadlu Na Peróne sa po niekoľkých rokoch podarilo získať vlastné priestory v centre historických Košíc a vybudovať divadelnú scénu. Návrh interiéru bol členený na divadelnú sálu, recepciu spojenú s barom, dve šatne, toaletu, dvor i foyer. Dizajnérske riešenie je navrhnuté v industriálnom štýle z prírodných nízko nákladových materiálov.

 

Realizácia projektu prebiehala vo vlastnej réžii umeleckých riaditeľov divadla s nútenými miernymi zmenami.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2020.

pozri
SK