Art & Tech Days 23

Festival mediálneho umenia, technológie a digitálnej kultúry v Košiciach, ktorý sa zaoberal témou rozšírenej ľudskosti – Augmented Humanity.

Grafika pozostáva z osí XYZ, ktoré vytvárajú novovzniknutý priestor/ realitu. Namnožením jednotlivých bodov vznikli  tri vzory, ktoré priestor opticky rozširujú. Názov témy sa láme a prechádza za hranu pomyselnej kružnice.

Vizuál spochybňuje hranice nášho vnímania reality a rozširuje ľudskú predstavivosť.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2023.

Tlač: Lavacom, Tlačiareň u Babeja

Foto: Diana Kakara Dobrescu a Peter Hric

Rok: 2023

pozri
SK