Art & Tech Days 21

Vizuál kampane pre medzinárodný festival a konferenciu Art & Tech Days and Conference 2021 reaguje na tému zodpovednosti človeka čeliacemu zásadným výzvam. Dopady umelej inteligencie, digitálnej revolúcie, sociálnej nerovnosti a klimatickej zmeny sa stali najväčšími problémami ľudstva, ktorými sa má intenzívne zaoberať. Svet potrebuje riešenia, ktoré pomôžu zorientovať sa v spleti zložitostí a povedú k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2020 – 2021.

pozri
SK