ART & TECH DAYS 19

Štvrtý ročník 6-dňového  festivalu, ktorý prepája umenie a technológie na pôde košického Kulturparku a vytvára priestor pre osobnosti vedy, IT, kultúry, dizajnu a umenia na vzájomné spoznanie sa. Témou Art & Tech Days 2019 boli jazyk a komunikácia ako univerzálne, no občas ťažko uchopiteľné nástroje pre výmenu informácií.

Motívom identity festivalu sa stal jazyk vnímaný ako komunikačný kanál na zdieľanie informácií. Nosnými grafickými prvkami boli geometrické dynamické vzory s písmom skonštruované v axonometrii, doplnené o znaky morzeovky padajúce cez vzniknuté kanály. Intenzitu vizuálnej identity podujatia udržiavala neónová farebnosť.

Designed by

FURNICOOLTURE in 2019.

Foto: Maja Bodnárová

pozri
SK