Sémantická hra Myslena

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

info/ Myslena je dynamická spoločenská hra, pri ktorej si hráči pomocou presúvania krúžkov na prstoch trénujú motorickú a zmyslovú pohotovosť. Každý krúžok má na svojom povrchu symbol, ktorý znázorňuje životnú hodnotu. Hra s tajomnou symbolikou hodnôt vedie k sebareflexii, zlepšuje koordináciu, sústredenie a zmierňuje fyzické i nervové napätie. Cieľom hry Myslena je získať krúžky s najvyššími hodnotami tak, že ich hráči presúvajú zo svojho prsta na prst protihráča. Ich úlohou je v rýchlosti trafiť správny prst, sledovať hodnoty krúžkov a snažiť sa, aby im žiadny krúžok nespadol z prstov na zem. Víťazom hry je hráč, ktorému ostanú najvzácnejšie krúžky.

počet hráčov/ 2 – 6

veková kategória/ 12 – 99

trvanie hry/ 10 – 30 minút (1 kolo)

obsah hry/ 45 krúžkov, obal a návod

materiál/ fotopolymérna živica, papier

rozmery/  krúžky   ↨ 5  ↔ 45 ↔ 45 mm, obal ↨ 55  ↔ 170 ↔ 80 mm

rok/ 2021 (Dizertačná práca, Fakulta umení, TUKE)