PRIDE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

info/ Kolekcia úžitkových produktov s názvom „SEVEN“, je inšpirovaná mystickou témou o siedmich hlavných hriechoch ľudstva. K ľudským nerestiam patrí pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť, ktoré sú vyjadrené v siedmich predmetoch s protikladným významom, zakódovaným ponaučením a náznakom vtipu, ktoré sa k užívateľovi prihovárajú vizuálnou rečou. Naratívny dizajn oslovuje súčasného konzumenta, ktorý si v interakcii s danými produktmi uvedomí, akú zápornú vlastnosť prechováva a zároveň sa ju snaží napraviť. Ide o akúsi didaktickú formu minimalistických objektov, vyrobených z farebného drevovláknitého materiálu Valchromat®. Produkty sú vhodné do moderného interiéru, v ktorom chýba osvieženie v podobe dômyselného a naratívneho dizajnu, čiže dizajnu s príbehom.

Zrkadlo „Pride“ je inšpirované slovnou hračkou, inak kalambúrom „Pýcha pichá“, kde už samotné slovo „pichá“ napovedá, čím je daný produkt charakteristický. Zrkadlo sa považuje za symbol samoľúbosti, ktorý ľudia vnímali už v minulosti. Tvaroslovie produktu je odvodené od ľudí vyznačujúcich sa touto vlastnosťou a ich vonkajším výrazom. Rám zrkadla, ktorý je rozmermi prispôsobený na uchopenie do rúk, má v dolnej a zadnej časti vyfrézované malé ostne. Tie sa stávajú nepríjemné v momente, keď sa užívateľ dlhšiu dobu pozerá do zrkadla. Cieľom práce bolo varovným, no i vtipným signálom poukázať na ľudský zlozvyk.

materiál/ drevovláknitý plnofarebný doskový materiál Valchromat®

rozmery/ ↨ 354 ↔ 220 ↔ 16 mm

rok/ 2015

na stiahnutie/ pride-rozmery-dimensions