LUST

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

info/ Kolekcia úžitkových produktov s názvom „SEVEN“, je inšpirovaná mystickou témou o siedmich hlavných hriechoch ľudstva. K ľudským nerestiam patrí pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť, ktoré sú vyjadrené v siedmich predmetoch s protikladným významom, zakódovaným ponaučením a náznakom vtipu, ktoré sa k užívateľovi prihovárajú vizuálnou rečou. Naratívny dizajn oslovuje súčasného konzumenta, ktorý si v interakcii s danými produktmi uvedomí, akú zápornú vlastnosť prechováva a zároveň sa ju snaží napraviť. Ide o akúsi didaktickú formu minimalistických objektov, vyrobených z farebného drevovláknitého materiálu Valchromat®. Produkty sú vhodné do moderného interiéru, v ktorom chýba osvieženie v podobe dômyselného a naratívneho dizajnu, čiže dizajnu s príbehom.

Smilstvo je ďalšie z hlavných hriechov, ktorého podnetom pre tvorbu produktu bola spoločnosť a aktuálna doba. V minulosti sa tento pojem chápal ako styk medzi dvoma pohlaviami v nemanželskom vzťahu. Neskôr sa definoval ako pohlavná neviazanosť. V dnešnom ponímaní sa skôr berie ako nevera či búrlivý život bez zmýšľania nad jeho dôsledkami. Tými môžu byť nechcené interrupcie a pohlavné choroby. I keď vážnosť tejto témy je vysoká, v tomto návrhu je podaná miernejším spôsobom. Svietnik s príznačným názvom „Nezosmilníš“ graficky znázorňuje ženský pohlavný orgán. Sviečka má charakterizovať falický symbol muža. Tieto dva objekty sú spojené prstencom žltej farby, ktorý má evokovať ochranu pred stekaním sviečky a taktiež obrúčku symbolizujúcu zväzok. Zaujímavý detail vzniká pri použití sviečky s náboženským motívom, ktoré sú predávané v navrhnutom priemere. Takéto použitie by viac umocnilo myšlienku, avšak bez výsmešného úmyslu. Zámerom tvorby produktu bolo vtipným námetom podrývať nekalé myšlienky používateľa.

materiál/ drevovláknitý plnofarebný doskový materiál Valchromat®

rozmery/ ↨ 57  ↔ 105 ↔ 105 mm, ↨ 8  ↔ 48 ↔ 48 mm

rok/ 2015

na stiahnutie/ lust-rozmery-dimensions