KOLEKCIA OLA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

info/ Kolekcia OLA, ktorá bola súčasťou dizartačnej práce, predstavuje tri svietidlá nazvané Olejová, Luster a Architekt. Tvaroslovie svietidiel je inšpirované tvarom tradičných svietidiel. Lampa Olejová vychádza z tvaru klasických olejových lámp, svietidlo Luster z tvaru krištáľových lustrov a svietidlo Architekt sa tvarom ponáša na klasickú stolovú architektonickú lampu. Tieto svietidlá boli vybrané kvôli ich archetypálnej a zároveň pomerne archaickej forme. Archetypálnosť zaručuje, že je tvar každého jedného typu dobre a jednoducho rozpoznateľný i pri väčšej miere štylizácie. Archaickosť zase nabáda k tvarovej inovácii. Tvaroslovie navrhnutej kolekcie OLA možno charakterizovať ako kombináciu redukcie tvarovo príznačných detailov a fragmentácie celkovej formy. Zo sémantického hľadiska tvaroslovie svietidiel síce užívateľa odkazuje k spomínaným tradičným formám, no na druhú stranu, nemusí byť vôbec dekódované, čo však zároveň ani nie je chybou.

Dominantná tienidlová časť svietidiel je tvorená z unikátneho kompozitu živica – bronzový prášok. Materiál sa na prvý pohľad javí ako kov, no v ďalšom slede prekvapuje pozorovateľa tým, že prepúšťa svetlo. Bronzový prášok je ako materiál použitý čestne, a teda spôsobom, ktorý necháva vyniknúť jeho prirodzené vlastnosti a krásu.

Telá tienidiel sú doplnené vloženými funkčnými časťami, ktorých súčasťou sú aj svetelno činné zložky. Funkčné časti sú vyberateľné, a to z dôvodu údržby svietidiel a výmeny svetelného zdroja. Navrhnuté sú tak, aby užívateľovi poskytli aj možnosť zavesenia každého svietidla. Svetelno činné zložky sa skladajú zo svetelného zdroja a objímky, z ktorej vychádza elektrický kábel. Výber káblov a ich farebnosti bol determinovaný tým, aby nenarúšali koncept tienidiel a zároveň aby ich dizajn vhodne dokresľovali. V prípade svietidla Olejová je svetelný zdroj umiestnený tak, aby vytváral ilúziu horiaceho plameňa a kábel zase tak, aby symbolizoval knôt lampy. Je štandardom, že v prípade lustrov je ich zavesenie zo stropu miestností realizované pomocou reťazí, a preto je aj kábel svietidla Luster upravený do formy reťaze. Architektonické lampy sú typické ich neuveriteľne pohyblivými kĺbovými a otočnými ramenami, kábel je preto ponechaný voľne, aby mohol dynamicky meniť svoj tvar.

Svietidlá možno vďaka ich dôvtipnej konštrukcii rôzne polohovať a kategorizovať ako stolové, no zároveň i voľne stojace a závesné. Ich ovládanie je plne intuitívne.

materiál/ kompozit epoxidovej živice a bronzového prášku

rozmery/ architekt  ↨ 290  ↔ 350 ↔ 350 mm, olejová  ↨ 500 ↔ 250 ↔ 250 mm, luster  ↨ 500 ↔ 600 ↔ 600 mm

rok/ 2014

na stiahnutie/ ola-rozmery-dimensions