valchromat

LUST

LUST

Mária Bujňáková Smilstvo je ďalšie z hlavných hriechov, ktorého podnetom pre tvorbu produktu bola spoločnosť a aktuálna doba. V minulosti sa tento pojem chápal ako styk medzi dvoma pohlaviami v nemanželskom vzťahu. Neskôr sa definoval ako pohlavná neviazanosť. V dnešnom

PRIDE

PRIDE

Mária Bujňáková Zrkadlo „Pride“ je inšpirované slovnou hračkou, inak kalambúrom „Pýcha pichá“, kde už samotné slovo „pichá“ napovedá, čím je daný produkt charakteristický. Zrkadlo sa považuje za symbol samoľúbosti, ktorý ľudia vnímali už v minulosti. Tvaroslovie produktu je odvodené od

BEGGAR

BEGGAR

Mária Bujňáková Návrh produktu sa zaoberá hriešnym lakomstvom s cieľom podvedome viesť človeka k štedrosti. Dizajn nemého sluhu, inak nazývaného stojan na šaty je inšpirovaný pouličným žobrákom. Dominantnou časťou produktu je miska a zoštylizovaná naklonená silueta. Hlavná idea spočíva v

DON’T GET ENGRY!

DON’T GET ENGRY!

Mária Bujňáková Hnev je silná emocionálna reakcia na urážky a iné, väčšinou prehnané, dôvody danej situácie. Príznakom hnevu bývajú nezhody medzi ľuďmi, ktoré vedú k narušeniu vzťahov a následne k izolácii a frustrácii. Pri takýchto afektívnych prejavoch sa ubližuje nielen