MIA

 

mia color


Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD. (rod. Podolanová)

9.11.1984

Žije a pôsobí v Košiciach ako produktová a grafická dizajnérka, odborná asistentka na Katedre dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach.


VZDELANIE

2010 – 2014 / Doktorandské štúdium – odbor materiály, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, Slovensko

2008 – 2010 / Magisterské štúdium – odbor dizajn, Katedra dizajnu, Fakulta umení, TU v Košiciach, Slovensko

2006 – 2008 / Doplňujúce pedagogické štúdium – Fakulta umení, TU v Košiciach, Slovensko

2004 – 2008 / Bakalárske štúdium – odbor dizajn, Katedra dizajnu, Fakulta umení, TU v Košiciach, Slovensko

2000 – 2004 / Gymnázium Šrobárova 1, Košice, Slovensko


OCENENIA

2010 / Graduation projects – výber z najlepších diplomových prác študentov dizajnu z krajín vyšehradskej štvorky

2010 / 1. cena vo voľnej kategórii súťaže Kruhy na vode

2010 / Čestné uznanie v kategórii kov súťaže Kruhy na vode


AKTIVITY

2015 / Organizovanie výstavy Dizajn váz inšpiruje!, Kasárne/Kulturpark, Košice, Slovensko

2014 / Organizovanie výstavy Dizajnérsky darček, Kasárne/Kulturpark, Košice, Slovensko

2014 / Vydanie vedeckej monografie Plasty v dizajne, 160 strán, ISBN 978-80-553-1705-2, Slovensko

2012 / Článok Používanie technológií Rapid Prototyping a práškových kovov pre dizajn produktov, Metalurgia Junior 2012: zborník prednášok z konferencie, Košice, Slovensko

2011 / Článok Vplyv materiálu na dizajn výrobkov, Metalurgia Junior 2011: zborník prednášok z konferencie, Košice, Slovensko


VÝSTAVY

2017 / 12.madeinhungary + 05.MeeD, design without borders, Budapešť

2016 / Výstava Designblok – Prague Design and Fashion Week, Praha, Česko

2015 / Výstava Krásne gule vianočné, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakúsko

2014 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2013 / Výstava Meed Made in Hungary 2013 v rámci 10. ročníka Budapešť Design Week, Budapešť, VAM Design Center, Maďarsko

2013 / Výstava Design and Fashion Week Košice, Košice, Slovensko

2013 / Výstava nábytku MODDOM a Design Salon, Výstavisko Incheba, Bratislava, Slovensko

2013 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2012 / Výstava nábytku MODDOM a Design Salon, Výstavisko Incheba, Bratislava, Slovensko

2012 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2011 / Výstava Graduation projects 2010, Zámok Cieszyn, Poľsko

2011 / Výstava Graduation projects 2010, Bratislava, Slovensko

2011 / Výstava Graduation projects 2010, Praha, Česko

2011 / Výstava Graduation projects 2010, Łódź, Poľsko

2011 / Výstava nábytku MODDOM a Design Salon Výstavisko Incheba, Bratislava, Slovensko

2011 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2010 / Výstava Kruhy na vode 2010, Galéria ÚĽUV, Tatranská Lomnica, Slovensko

2010 / Výstava Kruhy na vode 2010, Galéria ÚĽUV, Bratislava, Slovensko

2010 / Výstava nábytku MODDOM a Design Salon Výstavisko Incheba, Bratislava, Slovensko

2010 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2010 / Výstava záverečných prác FU, TU v Košiciach, Košice, Slovensko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Bratislava, Slovensko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Košice, Slovensko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Prešov, Slovensko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Banská Bystrica, Slovensko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Viedeň, Rakúsko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Budapešť, Maďarsko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Praha, Česko

2009 / Výstava Interior.sk 05/07, Berlín, Nemecko

2008 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2008 / Výstava záverečných prác FU, TU v Košiciach, Košice, Slovensko

2008 / Veľtrh Nábytok a bývanie, Fórum dizajnu, Nitra, Slovensko

2008 / Výstava Zážitok zo stolovania, Slovenské centrum dizajnu, Prešov, Slovensko

2008 / Výstava Zážitok zo stolovania, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, Slovensko

2007 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2006 / Výstava Metal inspirations, Košice, Slovensko

2006 / Výstava Študentská kvapka krvi, Košice-Šaca, Slovensko

2005 / Výstava Metal inspirations, US Steel Košice, Slovensko


TLAČ

2013 / Internetový magazín eastokeurope.com: Made in Hungary 2013

2013 / Týždenník Oceľ východu, ročník 53, č. 18/2013

2011 / Časopis TYPO (CZ), č. 43, jar/2011

2011 / Webnoviny.sk: Kruhy na vode 2010

2011 / Femme.sk: Pohodovo – vpred!

2011 / Graduation projects 2009/10: Prehliadka absolventských prác z Česka, Poľska a Slovenska, Budzyń Tomek, Krakow, 2011

2011 / Časopis 2+3D (PL), č. 38, 1/2011

2010 / Časopis Designum, ročník 16, č. 6/2010

2010 / Kruhy na vode 2010, Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, 2010

2010 / Týždenník Oceľ východu, ročník 50, č. 19/2010

2010 / Týždenník Oceľ východu, ročník 50, č. 18/2010

2010 / Časopis RUD, 3/2010

2009 / Časopis Interiér, 5/2009

2008 / Týždenník Oceľ východu, ročník 48, č. 36/2008

2008 / Košický Korzár, ročník 11, č. 204/2008

2007 / Týždenník Oceľ východu, ročník 47, č. 35/2007

2007 / Časopis Designum, ročník 13, č. 4/2007

2006 / Týždenník Oceľ východu, ročník 46, č. 35/2006

2005 / Halo – Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach, ročník 14, 1/2005

2005 / Týždenník Oceľ východu, ročník 45, č. 35/2005


WORKSHOPY

2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / Metal inspirations, Košice, Slovensko

2012 / Veneer, Frisheis company, Veľká Fatra, Slovensko

 

Uložit

Uložit

Uložit